Författararkiv: admin

Ytterligare övningar genomförda

Sista helgen i oktober var det dags för Västmanlands- och Upplands Hemvärnsbataljon att genom föra en övning på Camp Solbacken. Under fyra dagar tränades flera hundra soldater i inbrytning i byggnad och säkring av trapphus.

Utmattningsövning

Ledningsregementet i Enköping avslutade sin utmattningsövning för blivande officerare med två dygn på Camp Solbacken.

Förläggning i skogen och sedan inta och säkra byggnaderna på campen.

Camp Solbacken – optimal övningsplats

Under ett par dagar har Dalregementsgruppen genomfört militära övningar med Dalarnas Hemvärnsbataljon i trakterna kring Borlänge, Säter och Hedemora. Helgen avslutades med övning av strid i bebyggelse, i Solbackens gamla sanatorium.

Peter Lasén - bataljonschef
 
”Anläggningen är guld för oss, för den här typen av övningar. Vi borde verkligen använda den ännu mer”, tycker bataljonschef Peter Lasén om Solbacken.
 

Läs mer på: http://www.dt.se/nyheter/hedemora/1.5826060–optimal-ovningsplats-for-detta-