Ytterligare övningar genomförda

Sista helgen i oktober var det dags för Västmanlands- och Upplands Hemvärnsbataljon att genom föra en övning på Camp Solbacken. Under fyra dagar tränades flera hundra soldater i inbrytning i byggnad och säkring av trapphus.